Apstiprināts starpteritoriālais tūrisma projekts par Daugavas baseinu

10.07.2018.

Lauku atbalsta dienests ir izskatījis un apstiprinājis starpteritoriālo projektu 19.3. pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta nosaukums “Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība”. Projekta Nr. 18-00-A019.332-000002. Kopējais apstiprinātais finansējums 67 479,80 EUR.

Projektā piedalās šādi partneri:

  • vadošais partneris biedrība “Zied Zeme”
  • biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””,
  • biedrība “Lauku partnerība “Sēlija””,
  • biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””,
  • biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība”,
  • biedrība “Krāslavas rajona partnerība”,
  • biedrība “Preiļu rajona partnerība”.

Projekta sadarbības mērķis ir sabiedrības līdzdalības veicināšana, pieejamu un drošu ūdensmalu marķēšana un kartēšana, praktiska darbības plāna izveidošana, publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, nolūkā paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Pirmā aktivitāte ir Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija. Ekspedīcijā 5 ekspertu komanda un 5 mainīga sastāva brīvprātīgo komanda no vietējo VRG darbības teritorijas, kopā 10 cilvēki,  divu nedēļu laikā ar izjaucamu plostu dosies no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas bākai  (sekojošu VRG darbības teritorijās – PPP biedrība “Zied Zeme”, Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””, Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””, Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”, Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””, Biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība”, Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”, Biedrība “Preiļu rajona partnerība”), veicot 352 kilometrus, kartējot apskates objektus un drošas Daugavas HES kaskāžu apiešanas vietas. Ekspedīcijas komanda dokumentēs un mērīs tūrisma ūdensceļu, apstāšanās vietas, kultūrvēsturiskos objektus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus Daugavas abos krastos. Ekspedīcijas gaitā apsekosim ievērojamas kultūrvēsturiskas vietas un tūrisma pakalpojumu sniedzēju: viesu namu, kempingu, laivu novietņu un citus piedāvājumus, tos dokumentējot un veidojot nelielus aprakstus. Ekspedīcijas pieturpunktu plānošanā tiks izmantota VRG palīdzību un kompetence, atklājot plašākai sabiedrībai, iespējams, iepriekš mazāk apmeklētus kultūrvēsturiskus objektus Daugavas abos krastos. Par ekspedīcijas gaitu tiks uzņemta videofilma, fotoreportāža un panorāmas attēli. Tai varēs sekot projekta mājaslapā latviski/angliski, un sociālajos tīklos. Ekspedīcijas rezultātā taps viegli lietojama interaktīva karte, ar kuras palīdzību ikviens varēs atkārtot šo maršutu, izplānot tā veikšanu pa posmiem vai kopumā. Tiks organizēti ekspedīcijas atbalsta pasākumu sadarbībā ar VRG, NVO, tūrisma  nozares pārstāvjiem un pašvaldībām.

Ekspedīcijas paliekošās vērtības ir sekojošas: pašvaldību objektu un sadarbības personu datubāze, vienotā formā savāktas un apkopotas ekspedīcijas atskaites, ekspedīcijas video un foto dienasgrāmata, hidrotehniķa atzinumi par kartēto esošo un attīstāmo apstāšanās vietu labiekārtošanu, laivotāju drošības prasībām, Daugavas tūrisma ūdensceļa zīmju un informatīvo stendu izvietošanas iespējām. Interaktīva karte ar GPS marķieriem un apskates objektu fotomateriāliem, videofilma-dienasgrāmata par ekspedīciju un citi interesanti materiāli, ar ko ekspedīcijas pieredzi papildinās VRG un to sadarbības tīkls, izstrādāta tūrisma zīmju Daugavas ūdensceļam, boju un pieturas punktu zīmju grafiskā identitāte un vadlīnijas, kā arī sagatavots normatīvo aktu projekts šo zīmju apstiprināšanai.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi