Viesojās Moldovas delegācija

14.11.2017.

 

Mērķis – iegūt informāciju un pieredzi Lauku attīstības programmas izstrādē, tajā skaitā LEADER aktivitātēs.

Notika tikšanās Aizkraukles rajona partnerības birojā, kur Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja iepazīstināja ar VRG darbību un realizētiem projektiem. Tikšanās ar Aizkraukles partnerību par to, kā izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju (t.i. kā apzināja viedokli no cilvēkiem un kā izvēlējās prioritātes), kā sekmē dažādu sektoru savstarpējo sadarbību.

Tikšanās ar Aizkraukles novada Teritorijas attīstības plānotāju Ilonu Kāgani.

 

Apmeklēja vīna darītavu “Dzidris” , Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā

Apspriežot sekojošus jautājumus – valsts atbalsts, vietējo izjematerialu izmantošana ražošanā, produkcijas noieta tirgus, kā šādam vienam mazam uzņēmumam ir darboties Latvijā, kā norit lauku attīstība…?

Apmeklēja Alus darītava “Burši”, Aiviekstes pagasts.

Valsts atbalsts, vietējo izejemateriālu izmantošana ražošanā, produkcijas noieta tirgus, kā šādam vienam mazam uzņēmumam ir darboties Latvijā, kā norit lauku attīstība…?

Viesošanās Pļaviņu novada domē

Tikšanās ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju Aigaru Lukss, uzņēmējdarbības speciālisti Elitu Kaņepēju.

Tika meklētas idejas kopīgiem sadarbības projektiem.

Darba kārtība

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi