Skrīveros dators palīdz tūristiem

11.12.2018.

Skrīveru novadā, laukumā pie Skrīveru dzelzceļa stacijas, ierīkots interaktīvs informācijas stends. Tajā skrīverieši un novada viesi var uzzināt vietējās aktualitātes, plānotos pasākumus, kā arī par tūrisma iespējām. Stends ierīkots, pašvaldībai piedaloties biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” rīkotajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā. Kopējās izmaksas ir 20 tūkstoši eiro, no tiem divi tūkstoši — pašvaldības līdzfinansējums. Skrīveru novada domes izpilddirektors Ansis Martinsons stāsta, ka ideja par šāda veida informatīvā stenda nepieciešamību radās, meklējot mūsdienīgākus veidus, kā sasniegt novada iedzīvotājus un viesus. Stends nodrošina piekļuvi novada mājaslapai — ļaujot uzzināt aktuālos jaunumus pašvaldībā, izmantot ērti lietojamu interaktīvo karti, kā arī uzzināt par nozīmīgākajiem apskates objektiem, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējām, tādējādi veicinot novada popularizēšanu.

Sakārtota apkārtne ap stendu, kā arī iegūts mūsdienīgs vides dizaina elements, kas nodrošina sasniedzamu aktuālu informāciju iedzīvotājiem un tūristiem. Stends veidots no materiāla, kas ir lietus, vēja un citu laikapstākļu izturīgs. Tas tiek novērots videokamerās.
“Stenda ekrānā skatāma skriveri.lv mājaslapa tāda, kāda tā redzama datorversijā, bet ar laiku saturu pielāgos, to vairāk pozicionējot tūrismam,” teic Ansis Martinsons. Viņš arī piebilst, ka tas nav gluži dators, kurā var aplūkot plašu interneta saturu, piekļūt citām mājaslapām.

Kopējās attiecināmās izmaksas 19 990,77 eiro, apstiprinātais publiskais finansējums — 17 991,69 eiro.

Tuvākie notikumi
Visi