Muzejs Neretā — ieguldījums novada nākotnē

25.07.2018.

Neretas centrā, ko vietējie mīļi sauc par mazajā skoliņu jeb ēkā, kur izvietotas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sākumskolas klases, pirmajā stāvā ierīkots novadpētniecības muzejs. Tas izveidots, biedrībai “Upmales mantinieki” piedaloties biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā, kurā LEADER programmā piešķirts 42 530,02 eiro liels publiskais finansējums.

Lidija Ozoliņa, projekta vadītāja, vēstures skolotāja un biedrības “Upmales mantinieki” dalībniece, stāsta, ka šie līdzekļi ieguldīti sešu telpu — divu ekspozīciju telpu, konferenču zāles, krātuves, muzeja vadītājas kabineta, garderobes noliktavas — izveidei un remontam un dažādu mēbeļu, tajā skaitā ugunsdrošu skapju, iegādei. Ierīkota arī signalizācija, ugunsdrošības sistēma, videonovērošana.

Tā kā līdz šim Neretā muzeja nebija, liela daļa vēstures liecību glabājās pie privātpersonām — dokumenti, fotogrāfijas, priekšmeti. Ilgus gadus par šādas vietas nepieciešamību runājusi gan skolotāja, novada vēstures liecību vācēja Milda Buka, gan rakstnieka un novadnieka Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” saimniece Ilze Līduma.

Kopš muzeja atvēršanas te aplūkojamas gan senatnes liecības — pastāvīgajā ekspozīcijas daļā vairāku tūkstošu gadu vecas — akmens cirvji un citi rīki, atrasti Neretas novadā, gan ik mēnesi šeit nomainās Sēlijas mākslinieku darbu, gleznu, fotogrāfiju izstādes. Zināms, ka drīzumā ekspozīciju telpās būs papildu stendi, tāpat ieplānots uz muzeju vest vēl citus eksponātus. “Sākam apjaust, ka ar šīm telpām jau būs par šauru,” saka Lidija Ozoliņa. Nenoliedzami, neretieši domā par nākamajiem projektiem, un viens no tiem varētu būt saistīts ar Pilskalnes pagastā esošo Gricgales krogu, kā arī vēstures telpas izveidi Pilskalnes pagasta centrā.

Tā kā šis ir novada muzejs, tajā ar laiku būs skatāmi vēstures materiāli arī no pārējiem pagastiem — Zalves, Pilskalnes un Mazzalves. “Valsts vēsture ir nekas cits kā cilvēki, to veidojuši, ietekmējuši arī Neretas pusē dzīvojošie,” runājot par šīs vietas nozīmību, saka Lidija Ozoliņa.

Atšķirībā no lielajiem muzejiem šeit apmeklētājiem ir fondu istaba, kurā atbilstošus materiālus var atrast arī skolas audzēkņi un skolotājas savām mācību stundām.

No šīs vasaras tūrisma sezonā ik dienu muzejā maiņās strādās gan pati Lidija Ozoliņa, gan kolēģe Marika Sūruma.

 

Neretas novada novadpētniecības muzeja izveide.

Kopējās attiecināmās izmaksas — 47179,50 EUR, apstiprinātais publiskais finansējums — 42530,02 EUR.

Tuvākie notikumi
Visi