Izveidots Tūrisma informācijas centrs Koknesē

Kokneses novada dome realizējusi projektu “Tūrisma informācijas centra telpu vienkāršota atjaunošana” Nr.16-04-AL08-A019.2202-000009

Uzlabota infrastruktūra 304 m2 platībā Kokneses Tūrisma informācijas centrā 1905.gada ielā – 7

Apmeklētāju skaits jaunajā centrā 2017.gadā –  60000 cilvēki.

Tuvākie notikumi
Visi