Council

Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – partnerības padome, ko ievēl kopsapulce.

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēl padome. Koordinators organizē partnerības darbu, nodrošina biedru sapulces un padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv partnerību visās institūcijās. Aizkraukles rajona partnerības padome sastāv no 21  pārstāvja no katras grupas – pašvaldības un valsts institūcijas, NVO, uzņēmējiem.

Aizkraukles rajona partnerības izpildinstitūcija:

Alda Paura

Koordinatore

Darbinieki:

(LATVISKI) Aija Venderote

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Ilvija Ašmane

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Jana Lužaite

Sorry, this entry is only available in Latvian.

Padomes sastāvs:

(LATVISKI) Guntis Libeks

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Zane Sirmace-Liedskalniņa

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Ineta Sproģe

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Liene Paukšte-Uzula

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Olita Znotiņa

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Ilona Kāgane

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Jānis Zariņš

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Deniss Vigovskis

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Brigita Čebatarova

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Larisa Freija

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Ieva Rusiņa

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Regīna Grīnblate

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Atis Duks

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Iveta Radziņa

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Solvita Bukša

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Vladislavs Judins

Sorry, this entry is only available in Latvian.

SVVA komisija:

(LATVISKI) Dace Grīsle

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Žanna Miezīte

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Kaspars Sniedzītis

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Jānis Freimanis

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Udo Pērsis

Sorry, this entry is only available in Latvian.

Upcoming events
All