Notika pirmais Latvijas bioekonomikas forums – Daugmalē, 5. un 6.decembrī

Lai gan Latvijā ir īstenotas daudzas iniciatīvas, kas saistītas ar bioekonomiku, bioekonomikas koncepts vietējiem attīstības veicinātājiem daudzkārt ir neskaidrs. Ziemas foruma mērķis ir radīt vienotu izpratni par koncepta būtību dažādām iesaistītajām pusēm, kuras ir ieinteresētas izmantot jauno pieeju lauku attīstībai. Līdzteku izpratnes veicināšanai, koncepta izpratne ļaus vietējo rīcības grupu pārstāvjiem izveidot sadarbības iniciatīvas, iekļaujot šo tēmu starpteritoriālu un starpvalstu projektos, atbilstoši savu teritoriju SVVA stratēģijām, piemēram, lai radītu jaunus uzņēmumus lauku teritorijās.

Tika apmeklēts LLU Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centra  Jelgavā.

Forumā savu pieredzi nodeva:

  • Juka Loka (Jukka Lokka), Sondankilas (Sodankylä) pašvaldības Attīstības vadītājs;
  • Mads Randbols Volfs (Mads Randboll Wolff), Ziemeļvalstu Ministru padomes Padomnieks;
  • Āris Ādlers, Latvijas Lauku foruma padomes loceklis.

Forumā no Aizkraukles rajona partnerības piedalījās administratīvā vadītāja Alda Paura un starptautiskā projekta vadītāja Ilvija Ašmane.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi