Aizkraukles VRG apstiprināts projekts “Bioekonomikas attīstība lauku reģionos”

Projekts iesniegts LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” –  tehniskā projektu sagatavošanā. Projektā Somijas un Igaunijas partneri kopīgi izstrādās projektu bioekonomikas attīstībai lauku reģionos.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi